Vägvisare, guide eller vän !

Här har du en intuitionsbaserad  guide som leder med hjärtat för att visa dig vägen hem.

Att vara människa kan många gånger kännas mycket ensamt och alldeles förvirrat, märkligt och fel. Vi förväntas passa in i någon slags kategori eller klass av människa och då detta är en omöjlig uppgift för en dynamisk och föränderlig varelse så hamnar vi ofta i konflikt med oss själva som allt för ofta resulterar i slutsatsen: "Jag är otillräcklig" eller "Jag duger inte". 

Min uppgift: att leda mot självinsikt och vägleda dig till en förståelse kring att den otillräcklighet du upplever inte är baserad på verkliga/riktiga antaganden utan på anammade idéer och koncept som inte har något med vem du är att göra. 

 

Vad menas med hem?

En plats bortom din person och de roller du har anammat. Här finner Du lugn & ro och kan utveckla en intim och nära relation till dig själv. En relation där de 10 000 värdsliga tingen inte spelar någon större roll utan där utrymme, acceptans och tillåtande kärlek till hela dig ges rum. När du är ditt hem när är du fri och får du vara precis som du är och kan älska hela dig hur du än må vara.

Resultatet av en nära och intim relation till dig själv gör dig till en mer välintegrerad människa med självinsikt och högt till tak. En som kan bära ansvar men samtidigt få vara lekfull, barnslig och har förståelse för att det mänskliga livet är fyllt med märkliga överraskningar som kan kännas högst personliga men som egentligen aldrig är det. 

 

Hur ser upplägget ut?

Det finns inget direkt färdigt upplägg utan våra möten baseras på ett inkännande av dina behov i här och nu. Jag jobbar spontat och intuitivt och använder mig främst av meditation, reflektion och ibland provokation som medel för att visa vägen hem.

 

Kostnad?

Det beror på hur din ekonomiska situation ser ut. 

Läs om hur andra upplever Maria här.

Frågor & funderingar 

skriv: mindfulnesskallan@gmail.com
ring: 0727-348242 Maria Strömberg