UNDER UPPBYGGNAD

Din personliga coach & vägvisare

Människans existens präglas många gånger av en känsla av ensamhet och förvirring, där upplevelsen kan verka märklig och felaktig. Kravet att passa in i en specifik kategori eller människoklass kan kännas omöjligt för en varelse som är dynamisk och ständigt föränderlig. Denna konflikt med förväntningarna leder ofta till inre strider, vilket alltför ofta resulterar i de nedbrytande slutsatserna: "Jag är otillräcklig" eller "Jag duger inte".

Mitt uppdrag är att guida dig mot självinsikt och hjälpa dig förstå att den känsla av otillräcklighet du upplever inte grundar sig i verkliga eller sanna antaganden. Istället härstammar den från inlärda tankemönster och koncept som inte reflekterar den du verkligen är.  

 

 

Läs om hur andra upplever Maria här.

Frågor & funderingar 

skriv: mindfulnesskallan@gmail.com
ring: 0727-348242 Maria Strömberg