Vad fint att just Du hälsar på!

 

 UTBILDNING 
2002- 2005 Kandidatexamen Psykologi
2005 - 2007 Post Graduate Certificate Teaching Mindfulness
2010 - 2013 International Iyengaryogateacher Certificate

 

SJÄLVUTFORSKNING

Jag har deltagit på många Yogaretreats med framstående Iyengaryogalärare och suttit många meditationsretreats med olika väl upplysta lärare såsom Stephen & Martine Bachelor, Jon Kabat-Zinn, Gangaji, Tiger Singelton m.fl.

Yoga & Meditation samt min uppväxt med en mamma som accepterat och älskat mig för den jag är i alla lägen och en provokativ pappa som högt aktat och uppmuntrat reflektion, att inte bara följa massan och tänk fritt  har legat till grunden till en både omedveten och medveten självutforskning/resa i mitt liv. 

EN resa som resulterat i ett närvarande, levande och ett väl integrerat liv med en stark kärlek till livet och alla dess upp- och nedgångar.  Där en enorm acceptans för det mänskliga livets förgänglighet, ovisshet och ständiga föränderlighet har växt fram. 

Jag upplever livet som ett spännande (ibland smärtsamt) äventyr där varje ögonblick har gåvor och insikter att avnjutas även om det inte alltid är lätt att se i vissa stunder. 

Med min livserfarenhet och med hjälp av Yoga & Meditation som verktyg vägleder jag och stöttar dig mot ett väl integrerat liv (kroppsligt, emotionellt och mentalt) där mötet med smärta, lidande och de rädslor vi bär är lika viktigt som det som med glädje, lust, kreativitet och det vi upplever som framgång. 

LIVSÅSKÅDNING

Jag ser mig själv som livet. Att jag inte är något annat än livet.  För mig är det är det  självklart att livet, eller jag,  inte är något vi kan förklara eller någonsin förstå. 

Precis som man inte kan förstå eller uppleva hur något smakar eller känns (som ett äpple t.e.x) genom beskrivningar kan vi aldrig förstå eller uppleva vem vi är eller vad livet är via beskrivningar om det. 

Livet är inte det ena eller det andra och har aldrig rätt eller fel. Det bara är. Livet är inte något koncept vi kan förklara.

Som människor har vi behov att prata och beskriva och förstå vår upplevelse av livet.  Dock är det så att våra ord aldrig kan säga något mer än våra idéer kring livet. Men att samtala skapar gemenskap kan ge insikt om livet så det fyller sin funktion väl. 

Mitt perspektiv utgår ifrån en total tillit till livet och därmed så ser jag aldrig att något egentligen är ett problem eller fel. Livet gör inte fel. 

Jag ser inte att människor är fel eller behöver ändra på sig utan endast att de behöver se att de inte är den de tror och att acceptera hela sin mänskliga upplevelse av detta (ibland smärtsamma) liv. 

Förändring för var individ sker när du ser dig själv och livet ur ett annat perspektiv De förändringar du upplever i livet har inget med det som du upplever som andra eller utanför dig att göra utan är endast ditt sätt att se på dig själv.