Vad fint att just Du hälsar på!

 

 UTBILDNING 
2002- 2005 Kandidatexamen Psykologi
2005 - 2007 Post Graduate Certificate Teaching Mindfulness
2010 - 2013 International Iyengaryogateacher Certificate

 

SJÄLVUTFORSKNING

Jag har deltagit i många yogaretreats med framstående Iyengar-yogalärare och genomfört flera meditationretreats med väl upplysta lärare som Stephen & Martine Bachelor, Jon Kabat-Zinn, Gangaji, Tiger Singleton med flera.

Min erfarenhet av yoga och meditation, tillsammans med min uppväxt där min mamma alltid accepterat och älskat mig oavsett situation, samt en provokativ pappa som högt värderat reflektion och uppmanat till att inte blint följa massan och att tänka fritt, har varit grunden för en självutforskning och resa i mitt liv, både medveten och omedveten.

Denna resa har resulterat i ett närvarande, levande och välintegrerat liv med en djup kärlek till livet och dess många skiftningar. En stark acceptans för det mänskliga livets förgänglighet, ovisshet och konstanta förändring har vuxit fram.

Jag ser på livet som ett spännande, ibland smärtsamt, äventyr där varje ögonblick bär gåvor och insikter som är värda att smaka på, även om de inte alltid är lätta att upptäcka i vissa stunder.

Med min livserfarenhet och med hjälp av yoga och meditation som verktyg, vägleder jag och ger stöd för att hjälpa dig nå ett välintegrerat liv på alla nivåer – fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt. Mötet med smärta, lidande och de rädslor vi bär är lika viktigt som de stunder av glädje, lust, kreativitet och det vi upplever som framgång.

Livsåskådning

Jag betraktar mig själv som livet självt, och att jag inte är något annat än just livet. För mig är det självklart att livet, eller jag själv, inte går att förklara eller fullständigt förstå.

Livet och jag är därför varken definierbara eller förenliga med koncept som rätt eller fel, ont eller gott. Livet bara är.

Den positiva sidan av detta är att jag inte heller kan inordna mig som något som bör vara rätt eller fel eller passa in i något fack eller ide. Jag är fri.

Med detta sagt kan min mänskliga sida uppleva rätt eller fel baserat på inlärda koncept. Detta betyder dock inte att jag är dessa koncept, utan att jag innehar dem. Jag har möjligheten att byta koncept och släppa dem, men jag upphör aldrig att existera då mina tankar & idéer förändras. Med andra ord - jag är inte mina tankar.  

Mitt perspektiv genomsyras av en total tillit till livet, och därmed ser jag aldrig något som ett problem eller felaktigt. Livet gör inte fel.

Jag betraktar inte människor som felaktiga eller i behov av förändring, om de inte själva känner att de vill genomföra medvetna förändringar.

Den aktuella förändringen består i att de behöver inse att de inte är den person de tror sig vara och att acceptera hela sin mänskliga upplevelse, även de stunder som kan vara smärtsamma.

Förändring för varje individ sker när man ser sig själv och livet ur ett annat perspektiv. De förändringar man upplever handlar inte om yttre omständigheter, utan enbart om ens eget sätt att betrakta sig själv och omvärlden. 

Desto djupare du omfamnar kärlek och acceptans, desto starkare blir bandet av kärlek till både dig själv och världen omkring dig.