Vad är Yoga?

Yoga är ofta förknippat med fysiska rörelser men enligt tradition är YOGA en väg mot självinsikt och att komma närmare självförståelse. Genom att noggrant utforska kroppen, andningen, sinnet och hjärta lär vi oss, med hjälp av Yoga, att djupare förstå den människa vi lever som och succesivt upptäcka vår sanna essens. Yoga är därför en väg mot självkännedom men ger också upphov till flera positiva resultat, inklusive förbättrad kroppsmedvetenhet, ökat fokus & välbefinnande, en starkare och smidigare kropp, samt en stabiliserande inverkan både fysiskt och mentalt.

Yoga har en övergripande positiv inverkan på vår generella hälsa, och flera studier understryker att det är den träningsform som mest gynnar vårt psykiska välbefinnande. 

Klicka här för att se vilka kurser jag erbjuder denna termin

Hur kan Yoga hjälpa mig?

Genom noggrann utforskning i yogans värld återfinns en rad härliga resultat. Det innefattar en kropp som blir smidigare och starkare, och som snabbare hittar sin återhämtning. Genom denna resa förbättras din kroppsuppfattning och förståelse för en sund hållning – hur du bäst bör sitta, stå och ligga för att uppnå en bättre balans och hållning.

I yogans praktik ställs du inför utmaningar och smärta, vilket bidrar till en djupare förståelse för dina fysiska gränser. Yogan blir därmed inte bara en fysisk träning utan även en mental övning i att hantera smärta och motstånd samt att tydligare identifiera var din kropps gränser går.

Yogan blir således en stabiliserande kraft för både din fysiska och mentala hälsa. Detta skapar harmoni i livet och ger dig verktyg för att smidigt navigera genom livets olika utmaningar.

Genom yogans väg finner du inte bara ditt andetag, utan även ökar medvetenheten om var och hur i kroppen du andas. Denna ökade medvetenhet gör dig mer lyhörd och ger möjlighet att hjälpa kroppen att slappna av, låta andningen följa en naturlig rythm, särskilt ner i buken där den gynnar kroppens välbefinnande mest. Denna förståelse för andning blir ett kraftfullt verktyg i hanteringen av vardagliga utmaningar, smärta och stress

Vilken typ av Yoga lär Maria ut?

När jag undervisar i fysiska rörelser (Asana) tillämpar jag främst Iyengar Yogans metod, där betoningen ligger på noggrann linjering, användning av olika redskap och förlängd tid i varje position.

I mina klasser integrerar jag också mindfulness och meditation för att främja ökad medveten närvaro och fokus. Dessa verktyg erbjuder eleverna inte bara fördjupad inre lugn, utan även praktiska metoder för att hantera stress och möta livets olika utmaningar med en mer balanserad och medveten inställning.

LINJERINGEN

Mitt fokus är att ständigt guida eleverna för att skapa en jämn och balanserad rörelse på båda sidor av kroppen samt att upprätthålla god hållning i varje position. Genom noggrann linjering blir det lättare för eleverna att förstå hur olika delar av kroppen engageras i yogapositioner och hur kroppen samverkar med positionen. Linjeringen är både läkande för kroppen, verkar skyddande för förslitning av leder och förebygger skador. 

Linjering är avgörande, särskilt i en värld där vår naturliga posturala kedja ofta störs av en stillasittande livsstil och användningen av skor. Detta kan leda till obalans och stelhet i vissa områden, vilket i sin tur kan leda till skador och obehag.

REDSKAP

I Iyengar Yoga integrerar vi olika redskap för att hantera stela områden, möjliggöra positioner som annars skulle vara utmanande och ge stabilitet för att stanna längre i varje position. Genom användningen av redskap får vi även ökad information och förståelse för hur yogapositionen påverkar kroppen.

TID

I Iyengaryogan betonar vi att stanna lite längre än många andra fysiska yogastilar. Detta görs för att stärka muskulaturen, gradvis öka smidighet, förbättra fokus och närvaro, samt öka kroppsuppfattningen. Genom att stanna längre ökar även uthålligheten och den mentala motståndskraften hos eleverna.

 

 

Hur har Maria utbildat sig?

YOGALÄRARUTBILDNING

Min yogautbildning ägde rum i Göteborg mellan 2010 och 2013 på Göteborgs YogaCentrum, som tyvärr inte längre existerar.

Under dessa tre år blev jag certifierad med Leela Greete Hansen som min huvudsakliga mentor inom Iyengar Yoga. Utbildningen var uppdelad över 3 år, där det första året fokuserades på egen praktik och de två följande åren på undervisning.

MINDFULNESS

Mellan 2005 och 2007 fördjupade jag mina studier vid Universitetet i Bangor, Wales. Jag certifierade mig som mindfulnesslärare genom:

Centre for Mindfulness Research and Practice

Jag utbildades även inom Mindfulnessyoga under min tid där.

PSYKOLOGI

Jag har även en kandidatexamen i Psykologi somjag tog mellan 2002 - 2005 vid Southampton Solent University  

 

Yoga för Företag & Organisationer

Investera i yoga för dina medarbetare och se företagets produktivitet och trivsel öka exponentiellt. Evidensbaserad forskning visar att regelbunden yoga kan minska stressnivåer, öka koncentrationen och förbättra övergripande välbefinnande. Genom att erbjuda yoga på arbetsplatsen investerar du inte bara i den fysiska hälsan hos dina anställda utan skapar också en miljö som främjar mental klarhet och kreativitet. Det är en kostnadseffektiv strategi för att främja både individuell och kollektiv framgång på arbetsplatsen. Yoga är inte bara träning på mattan; det är en investering i ditt team och företagets långsiktiga hälsa och framgång. 

För att du är den viktigaste i ditt liv. Ta väl hand om dig!