Lets grow...

F Ö R E T A G 

Vad är det som får oss människor att må bra?

Vad får oss att froda och växa?

Vad är det som ger flöde och skapar inspiration?

Vart ifrån kommer vår motivation och hur upplever vi kreativitet?

Vad är det som får oss människor att må bra?

MÅ DÅLIGT & MÅ BRA 
Det inre
Att "må dåligt" innebär att man omedvetet kopplar sin identitet till en självskapad bild av sig själv, där det övergripande temat är "jag mår dåligt". I denna identitet sker det mesta automatiskt och omedvetet. Självbilden präglas av en känsla av otillräcklighet, bristande kontroll i livet och begränsade möjligheter. Dessutom tror man ofta att man saknar förmågan att hantera de utmaningar som livet ställer en inför.

Å andra sidan innebär att "må bra" en frånvaro av en "negativ" självbild, vilket följs av en konstant känsla av att man duger och räcker till oavsett hur man presterar, även när livet inte följer den önskade riktningen. Det handlar om att betrakta misstag som steg mot framgång och som en viktig del av lärandeprocessen. Dessutom innefattar det förmågan att lyfta fram positiva aspekter i det som kan uppfattas som motgångar och svårt.

Det yttre

Självfallet påverkar även yttre omständigheter vårt mående

LET GO & LETS GROW

För att må bra behöver vi befria oss från "må dåligt"-identiteten och den negativa självbilden. Vi måste skapa utrymme för en allt mer nyanserad, välintegrerad och positiv självbild att växa fram.

Det första steget för att kunna släppa taget är att bli medveten om den negativa självbilden. Därefter är det viktigt att kunna identifiera när välkända negativa tankemönster tar över, och att aktivt undvika att följa med i dessa tankar. Samtidigt är det nödvändigt att acceptera att dessa tankemönster existerar och att med medvetenhet och aktivt beslut förflytta uppmärksamheten till en neutral plats. Det handlar också om att skapa en positiv bild av sig själv, att övertyga sig själv om att man är tillräcklig och duger hur det än blir. 

 

 

 

 

 

 

 

Det handlar om att acceptera sig själv för den man är och inse att det är helt okej att inte veta eller klara av allt. I denna identitet genomsyras man av acceptans gentemot livet och känner sig kapabel att hantera det som livet presenterar.