PROGRAM 

Nyårsupplösning | Självkärlek & vård | Yoga & Meditation

 

9:00 Välkomnande & Info
9:30 Meditation
Fokus: Landa i här & nu
10:00 Yoga
Fokus: på djupet förstå vad Yoga är och lära mig "hur" jag bäst utövar Yogarörelser (Asana) för min kropp & mina behov. Vi kommer att använda olika typer redskap (kloss, block, bälten m.m.) samt ibland jobba i par att gagna och fördjupa förståelse. Yogan kommer att vara både stärkande, vilande & återhämtande.
13:00 Sharing (stärkas, inspireras & få insikt av erfarenhetsbaserad kunskap)
14:00 Vegetarisk Lunch (ingår)
15:00 Restorativ Yoga & Meditation
16:00 Avslut