P R O G R A M 

Sacred Union

O P E N  T O  Y O U R  H E A R T 

En Retreat för Kärlek, Acceptans och Inre Balans i Nära Relationer

22 - 25 Augusti 2024

OBS! Vi förbehåller oss rätten att hålla en viss flexibilitet i tid och schema. Upplever retreatguider att det gynnar gruppen att dra över en viss tid eller ändra i schemat så gör vi det. 

Frivilligt deltagande gäller samtliga tider

T O R S D A G
LANDA

16:00- 16:30 Alla anländer 

17:00 Meditation - Landa mjukt i andetag & kropp

17:45 Välkomnande & Presentation 

18:30 Grundande ljudresa

19:00  Middag

20:30 Avslappnade andningsövningar & Meditation

21:30 Avslut

 

F R E D A G

ÖPPNA UPP

6:00 – 7:00 Morgonbad 

7:15 Meditation - Vakna till dina sinnen

8:00 Mjuk & Öppnande Yoga

9:30 Frukost & Promenader

11:30 Hjärtöppnade meditation & övningar

12:30 Kommunikation/Reflektion/Sharing

14:00 Lunch

16:30 Par-Yoga

17:30 Öppna upp (övningar)

18:30 Öppnade Andningsövningar

19:00 Middag

20:30 Lägereld & Kärleksmeditation (Metta)

22:00 Avslut på dagen

22:00 Vila

L Ö R D A G
KÄRLEK & SÅRBARHET 

6:00 – 7:00 Morgonbad 

7:15 Meditation - Mitt inre barn

8:00 Mjuk & Öppnande Yoga

9:30 Frukost & Promenader

11:30 Hjärtöppnade meditation & övningar

12:30 Kommunikation/Reflektion/Sharing

14:00 Lunch

16:30 Thai- Yoga massage i par

18:00 Vila i sårbarhet (övningar)

19:00 Middag

20:00 Badtunna, kvällsdopp & musik
i naturpoolen

22:30 Vila

 

S Ö N D A G
Möta det nya tillsammans 

6:00 – 7:00 Morgonbad 

7:15 Meditation - Tillsammans vi vandrar

8:00 Yoga Öppnande 

9:30 Frukost

10:30 Musikresa & andningsövningar

11:30 Kommunikation/Reflektion/Sharing

12:30 Meditation (möta det nya)

13:15 Sharing - mot det nya

14:00 Lunch och därefter avslut