#livsutmaningen

Vill du förändra ditt liv på riktigt?

Vill du skapa förutsättningar för välmående att flöda i ditt liv? Vill du lära dig och se att hälsa & välmående vilar i dina händer? Är du redo för att PRIORITERA ditt MÅENDE och göra det som krävs för må bra på riktigt? Har du mod nog att ”walk through the fire” - syna dig själv - och därmed släppa taget om det som är ogynnsamt för dig? Vill du uppleva dig som en välintegrerad och sund människa?

Om det är ett JA så är du redo för att ta dig an #livsutmaningen

#livsutmaningen

Att under 3 månader med hjälp av Yoga & Meditation skapa permanenta förändringar och goda förutsättningar som ökar och gynnar upplevt välmående i både kropp & sinne.

Du kommer att Yoga & Meditera 5 dagar i veckan under vägledning samt fysiskt delta i 3 olika helgretreat (fre – sön). Ett varje månad. Du kommer att Yoga 1 timma och meditera 30 min 5 dagar i veckan via zoom under vägledning av en erfaren Yoga- & meditationslärare.

Yoga & Meditation
Två verktyg för att medvetandegöra och skapa förutsättningar för välmående.  Vi medvetandegör våra annars omedvetna och automatiska mentala, emotionella & kroppsliga mönster som är det som skapar det vi upplever som vårt liv – vår verklighet. Sedan låter vi det som inte gynnar oss vara  och ger rum för det som gynnar vårt välmående.

Vi blir helt enkelt upplysta om hur vårt inre mentala & emotionella liv ser ut, insikt i hur det påverkar oss och vi lär oss nya perspektiv och gynnsamma sätt att hantera tankar och känslor.

Vi kommer i kontakt med ”dålig hållning” och våra omedvetna automatiska rörelsemönster samt stelhet och lär oss nya sätt att hålla och röra våran kropp för att få en mer balanserad, dynamisk och stark kropp som snabbt kan återhämta sig.

#livsutmaningen

Upplägget:

6:00 - 7:00 YOGA måndag -fredag
21:00 - 21:30 MEDITATION måndag- torsdag
18:00 -18:30 (fredagar) 

OBS! Varje tillfälle spelas in så att du kan ta del av det om du skulle missa eller vill Yoga lite extra på helgen.

3 st Retreathelger

17:00 Fredag - 15:00 Söndag

Här kommer vi med hjälp av Yoga, meditation, reflektion och kommunikation fördjupa våra kunskaper och ge oss förutsättningar för att enklare kunna se vad som hindrar oss från att uppleva välmående som något mer konstant i vårt liv.

En investering för livet:
Då detta är första gången detta koncept släpps så vi kommer vi att erbjuda de 25 första betalande allt detta:

  • 65 dagar med vägledd Yoga & meditation varje vardag

(3 månader så exakt antal dagar kan variera)

  • 3 fysiska helgretreats (ett varje månad) med boende, mat och all utbildning och vägledning.

Allt detta FÖR ENDAST
25 000 kr