Ej klar - Under skapande

Retreat för Par

För att stärka och fördjupa kärlek, närhet och relationen med sig själv och sin partner

Många av oss lever ofta hektiska liv där vi ofta både tappar kontakten och närheten med oss själv och därmed även vår partner. Vi glömmer helt enkelt bort att vårda relationen till oss själv och andra. Detta innebär att vi allt för ofta tappar bort oss i våra föreställningar om hur man vill att vi syjälva och  vår partner ska vara och hur man själv och  han/hon inte lever upp till dessa. 

 

För ett intimt och autentiskt liv tillsammans där vi istället för att leva efter hur vi "vill" eller förväntar oss att vår relation ska ut